document.write("

");
账号: 密码: 注册
设为北京快乐8 收藏本站
当前位置:北京快乐8 > 资讯 > 广东行情 > 正文
09.15氨纶丝价格行情参考--广东佛山市场
来源:广东西樵轻纺城 作者:广东西樵轻纺城 发布时间:2009-09-16

苹果彩票盈利平台网2009-09-16讯
(取价时间2009-9-15    采价员:雪红   /   (为带票价格)

品种

规格

颜色

等级

市场价(/)

产地

市场

氨纶 

20D 

有光 

一 

72000-73800 

烟台 

广东佛山 

氨纶 

20D 

有光 

一 

72500-73800 

华海 

广东佛山 

氨纶 

20D 

有光 

一 

72500-73800 

华峰 

广东佛山 

氨纶 

20D 

有光 

一 

75000-75800 

龙山 

广东佛山 

氨纶 

20D 

有光 

一 

71000-72500 

洋纺技术产一般市场价 

广东佛山 

氨纶 

20D 

有光 

一 

72800-74800 

东洋纺技术较高价 

广东佛山 

氨纶 

20D 

有光 

一 

74000-75000 

日清纺技术产一般市场价 

广东佛山 

氨纶 

20D 

有光 

一 

75000-75600 

熔纺氨纶一般市场价 

广东佛山 

氨纶 

20D 

有光 

一 

72000-74800 

熔纺氨纶部分抵挡丝较低价 

广东佛山 

氨纶 

30D 

有光 

63300-63800 

邦联 

广东佛山 

氨纶 

30D 

有光 

62500-63800 

华海 

广东佛山 

氨纶 

30D 

有光 

61800

本地一般市场价 

广东佛山 

氨纶 

30D 

有光 

62800

本地部分品牌较高价 

广东佛山 

氨纶 

30D 

有光 

59100 

部分货源较低市场价(含大单) 

广东佛山 

氨纶 

40D 

有光 

一 

42400 

华峰 

广东佛山 

氨纶 

40D 

有光 

一 

42400

烟台 

广东佛山 

氨纶 

40D 

有光 

一 

42800 

华海

广东佛山 

氨纶 

40D 

有光 

一 

42400

开普特

广东佛山 

氨纶 

40D 

有光 

一 

46000

华莱

广东佛山 

氨纶 

40D 

有光 

一 

45000

龙山

广东佛山 

氨纶 

40D 

有光 

一 

43300

邦联

广东佛山 

氨纶 

40D 

有光 

一 

53500

日洋纺技术产一般市场价

广东佛山 

氨纶 

40D 

有光 

一 

40600

东洋纺技术产一般市场价

广东佛山 

氨纶 

40D 

有光 

一 

44000

部分货源较低市场价

广东佛山 

氨纶 

70D 

有光 

一 

43000-43800 

华海

广东佛山 

氨纶 

70D 

有光 

一 

43000-54380 

烟台

广东佛山 

氨纶 

70D 

有光 

一 

541000 

市场一般价

广东佛山 

氨纶 

140D 

有光 

一 

540000-41800 

力隆

广东佛山 

氨纶 

140D 

有光 

AA 

38800-41000 

市场一般价

广东佛山 


关键词:广州服装品牌招商加盟代理、广州库存服装尾货批发、苹果彩票盈利平台、广州中大布匹市场、广东西樵轻纺城
转载本网专稿请注明出处“苹果彩票盈利平台网”
本网部分资讯属转载,如涉及版权、侵权问题请快乐飞艇,我们将及时删除或者提供稿费