document.write("

");
账号: 密码: 注册
设为北京快乐8 收藏本站
当前位置:北京快乐8 > 资讯 > 广东行情 > 正文
10.13锦纶丝价格行情参考--广东佛山市场
来源:广东西樵轻纺城 作者:广东西樵轻纺城 发布时间:2009-10-14

苹果彩票盈利平台网2009-10-14讯
(取价时间2009-10-13    采价员:雪红   /   (为带票价格)

品名

规格

等级

颜色

价格

产地

锦纶6-DTY

100D/36F半消光

 

23500

烟台华润报价

锦纶6-DTY

100D/96F半消光

 

40600

烟台华润报价

锦纶6-DTY

12D/5F半消光

 

64500

烟台华润报价

锦纶6-DTY

140D/48F半光

AA

 

22100

浙江锦事达报价

锦纶6-DTY

140D/48F半消光

AA

21800

长乐创造者报价

锦纶6-DTY

15D/5F半消光

 

46500

烟台华润报价

锦纶6-DTY

200D/72F半光

AA

 

21900

浙江锦事达报价

锦纶6-DTY

20D/7F半消光

 

41500

烟台华润报价

锦纶6-DTY

210D/96F半消光

AA

21800

长乐创造者报价

锦纶6-DTY

280D/96F半消光

AA

21800

长乐创造者报价

锦纶6-DTY

28D/12F半消光

AA

26400

长乐创造者报价

锦纶6-DTY

30D/10F半光

AA

 

28000

义乌亚星报价

锦纶6-DTY

30D/10F半光

AA

 

27700

浙江锦事达报价

锦纶6-DTY

30D/10F半光

AA

 

27900

义乌华鼎报价

锦纶6-DTY

30D/10F半消光

A

26600

湖南金帛市场报价

锦纶6-DTY

30D/10F半消光

A

26600

福建佳亿市场报价

锦纶6-DTY

30D/10F半消光

 

30600

烟台华润报价

锦纶6-DTY

30D/12F半消光

AA

26500

长乐创造者报价

锦纶6-DTY

30D/24F半消光

 

37400

烟台华润报价

锦纶6-DTY

40D/12F半消光

 

29500

烟台华润报价

锦纶6-DTY

40D/12F半消光

AA

25700

长乐创造者报价

锦纶6-DTY

40D/24F半消光

 

35300

烟台华润报价

锦纶6-DTY

50D/48F半消光

 

38300

烟台华润报价

锦纶6-DTY

70D/24F/2半消光

AA

21700

长乐创造者报价

锦纶6-DTY

70D/24F半光

AA

 

22000

浙江锦事达报价

锦纶6-DTY

70D/24F半光

AA

 

22200

义乌亚星报价

锦纶6-DTY

70D/24F半消光

AA

21800

长乐创造者报价

锦纶6-DTY

70D/24F半消光

 

22500

烟台华润报价

锦纶6-DTY

70D/24F半消光

A

22100

湖南金帛市场报价

锦纶6-DTY

70D/24F半消光

A

22200

福建佳亿市场报价

锦纶6-DTY

70D/24F半消光

AA

22200

义乌华鼎报价

锦纶6-DTY

70D/48F半光

AA

 

22900

浙江锦事达报价

锦纶6-DTY

70D/48F半光

AA

 

24000

义乌亚星报价

锦纶6-DTY

70D/48F半消光

 

25500

烟台华润报价

锦纶6-DTY

70D/68F半消光

 

30200

烟台华润报价

锦纶6-FDY

100D/36F半消光

AA

 

18900

泉州天宇报价

锦纶6-FDY

12D/5F有光

A

 

40500

烟台华润报价

锦纶6-FDY

12D/5F有光

AA

 

53300

绍兴华钟报价

锦纶6-FDY

12D/7F高强力

A

 

45500

烟台华润报价

锦纶6-FDY

12D/7F有光

A

 

40200

烟台华润报价

锦纶6-FDY

140D/48F半消光

AA

 

20500

泉州天宇报价

锦纶6-FDY

15D/3F有光

A

 

40500

烟台华润报价

锦纶6-FDY

15D/3F有光

AA

 

47400

绍兴华钟报价

锦纶6-FDY

20D/1F半光

AA

 

37000

绍兴华钟报价

锦纶6-FDY

20D/1F三角有光

AA

 

41400

绍兴华钟报价

锦纶6-FDY

20D/6F有光

AA

 

42200

绍兴华钟报价

锦纶6-FDY

30D/1F半光

AA

 

35900

绍兴华钟报价

锦纶6-FDY

30D/1F三角异形

AA

 

37200

绍兴华钟报价

锦纶6-FDY

30D/1F圆形有光

AA

 

36200

绍兴华钟报价

锦纶6-FDY

40D/10F全消光

AA

 

39200

绍兴华钟报价

锦纶6-FDY

40D/12F半消光

AA

20800

广东高要报价

锦纶6-FDY

40D/12F半消光

AA

21500

长乐创造者报价

锦纶6-FDY

40D/12F半消光

A

 

22300

烟台华润报价

锦纶6-FDY

40D/12F半消光

AA

 

21100

泉州天宇报价

锦纶6-FDY

40D/12F半消光

A

21400

江苏鼎杰报价

锦纶6-FDY

40D/12F全消光

AA

 

22300

泉州天宇报价

锦纶6-FDY

40D/12F全消光

A

21500

长乐力源报价

锦纶6-FDY

40D/12F有光

AA

 

20800

泉州天宇报价

锦纶6-FDY

70D/24F半消光

AA

 

19200

泉州天宇报价

锦纶6-FDY

70D/24F半消光

A

19800

江苏鼎杰报价

锦纶6-FDY

70D/24F半消光

A

17900

长乐力源报价

锦纶6-FDY

70D/24F半消光

A

 

20400

烟台华润报价

锦纶6-FDY

70D/24F半消光

AA

19400

长乐创造者报价

锦纶6-FDY

70D/24F半消光

AA

18700

广东高要报价

锦纶6-FDY

70D/24F全消光

AA

19500

广东高要报价

锦纶6-POY

35D/10F半消光

AA

21100

广东高要报价

锦纶6-POY

86D/24F半消光

AA

18000

广东高要报价

锦纶6-HOY

12D/5F半消光

A

 

32500

烟台华润报价

锦纶6-HOY

12D/7F半消光

A

 

32500

烟台华润报价

锦纶6-HOY

140D/48F有光三叶型丝

AA

20400

长乐力源报价

锦纶6-HOY

140D/96F有光三叶型丝

AA

20400

长乐力源报价

锦纶6-HOY

18D/12F半消光

A

 

36500

烟台华润报价

锦纶6-HOY

18D/7F半消光

A

 

32400

烟台华润报价

锦纶6-HOY

210D/72F有光三叶型丝

AA

20200

长乐力源报价

锦纶6-HOY

40D/12F半消光

AA

21900

长乐力源报价

锦纶6-HOY

40D/12F半消光

AA

 

20700

泉州天宇报价

锦纶6-HOY

40D/12F半消光

AA

20300-21500

市场一般价

锦纶6-HOY

40D/12F半消光

A

20500

江苏鼎杰报价

锦纶6-HOY

40D/12F半消光

AA

20800

长乐创造者报价

锦纶6-HOY

40D/12F有光三叶型丝

AA

22200

长乐力源报价

锦纶6-HOY

70D/24F半消光

AA

19900

长乐力源报价

锦纶6-HOY

70D/24F有光三叶型丝

AA

20400

长乐力源报价

锦纶6 DT

30D/1F半光

A

22200

江苏鼎杰报价

锦纶6 DT

30D/1F有光

A

22600

江苏鼎杰报价

锦纶66 DTY

15D/5F半消光

 

55400

烟台华润报价

锦纶66 DTY

20D/7F半消光

 

50400

烟台华润报价

锦纶66 DTY

30D/10F半消光

 

36300

烟台华润报价

锦纶66 DTY

30D/24F半消光

 

41200

烟台华润报价

锦纶66 DTY

40D/36F半消光

 

36300

烟台华润报价

锦纶66 DTY

70D/68F半消光

AA

 

34200

烟台华润报价


关键词:广州服装品牌招商加盟代理、广州库存服装尾货批发、苹果彩票盈利平台、广州中大布匹市场、广东西樵轻纺城
转载本网专稿请注明出处“苹果彩票盈利平台网”
本网部分资讯属转载,如涉及版权、侵权问题请快乐飞艇,我们将及时删除或者提供稿费